Ga naar de inhoud
logo_topsec
fond

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN

INFORMATIE OVER HET BEDRIJF:

Deze website wordt uitgegeven door de groep TOPSEC HOLDING.

SAS met kapitaal van 2.743.912 euro.

SIRET: 79316553100013

Hoofdkantoor: 19 rue de la baignade 94400 Vitry-sur-Seine – Frankrijk

Telefoon: +33(0)1 58 68 20 50

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.‘;document.getElementById(‘cloak66787fe5140316ecef144f422912c357’).innerHTML += ‘‘+addy_text66787fe5140316ecef144f422912c357+”;

CREDITS:

www.topsec.fr is het officiële internetadres van de website van het bedrijf TOPSEC.
Directeur publicatie: Thierry ALIMONDO.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Iedereen die de website van het bedrijf TOPSEC (www.topsec.fr) (hierna “de site”) bezoekt, verplicht zich tot het naleven van deze gebruiksvoorwaarden.


Iedereen die deze site raadpleegt, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verspreidt, gebruikt en/of overdraagt en verplicht zich derhalve tot naleving van de geldende Franse regelgeving, met name inzake duidelijk onwettige inhoud (in strijd met de goede zeden, aanzet tot raciale haat, pedofilie…) of de bescherming van de rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten,…).

Het bedrijf TOPSEC is niet aansprakelijk voor het gebruik van gegevens of de verspreiding van inhoud door een derde die met name de geldende regelgeving niet naleeft. Het bedrijf TOPSEC behoudt zich het recht voor a posteriori alle hypertekst links naar de site te controleren en in voorkomende gevallen dergelijke links te verwijderen. Het bedrijf TOPSEC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor sites die een hypertekst link naar de site hebben en wijzen alle aansprakelijkheid af betreffende de inhoud en het gebruik daarvan. De website www.topsec.fr bevat een aantal hypertekst links naar andere sites die geïnstalleerd zijn met toestemming van TOPSEC. TOPSEC is echter niet in staat de inhoud van de op die manier bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

De site wordt beheerst door Frans recht, de Franse rechtbanken zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM | COPYRIGHT:

De presentatie en de inhoud van de site http://www.topsec.fr vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten inzake auteursrechten, intellectueel en industrieel eigendom. De beschrijvingen of benamingen en de logo’s zijn gedeponeerde merken, tenzij anders wordt vermeld.

Het geheel van deze elementen blijft exclusief eigendom van TOPSEC of haar partners. Conform de bepalingen van de Franse Wet inzake intellectueel eigendom de wet- en regelgevende bepalingen van alle landen en internationale verdragen is het geheel of gedeeltelijk weergeven en/of reproduceren, gebruiken of exploiteren van een van de hierboven vermelde elementen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van TOPSEC of haar partners strikt verboden.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf TOPSEC mogen deze elementen (inclusief alle downloadbare en kopieerbare elementen) niet (geheel of gedeeltelijk) commercieel worden geëxploiteerd, gereproduceerd, weergegeven, gebruikt, aangepast, gewijzigd, opgenomen, vertaald of verhandeld, met uitzondering van gebruik voor privédoeleinden onder voorbehoud van andersluidende en eventueel strengere bepalingen van de Wet inzake intellectueel eigendom. Naast schending van auteursrechten, houdt schending van één van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten strafbare vervalsing in waarop een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro staat.

CREATION & DEVELOPPEMENT:

GRAPHISWEET – Hoofdkantoor: 14 Boulevard Sébastopol – 35000 Rennes Frankrijk 

HOST:

EVX ONLINE (Wevoc SARL) – Hoofdkantoor: 3 rue de Franche Comté, CS 50311, 50103 Cherbourg en Cotentin – Frankrijk

© TOPSEC HOLDING